รถผลิตคอนกรีตมวลเบาเคลื่อนที่

03 เม.ย. 63

เมื่อก่อน คอนกรีตมวลเบาผลิตที่หน่วยงานโดยการสเปรย์ฟองอากาศ(โฟม) เข้าสู่รถปูนผสมเสร็จที่บรรทุกมาครึ่งรถ สามารถผลิตได้

ที่ปริมาณประมาณ 5-10 ลบม./ชม. และสามารถทำความหนาแน่นต่ำได้ประมาณ 600 กก./ลบม (25% ของน้ำหนักคอนกรีต) ผลิตได้ยาก

ปัจจุบันนี้ สามารถให้รถปูนผสมเสร็จบรรทุกมาที่หน่วยงานได้เต็มคัน แล้วส่งผ่านมอร์เข้าสู่ เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเคลื่อนที่ เพื่อผลิต

คอนกรีตมวลเบาออกมา และปริมาณการผลิตที่สามาถทำได้สูงถึง 50 ลบม./ชม. ความหนาแน่นต่ำสุดที่ทำได้ 400 กก./ลบม. (15% ของน้ำหนักคอนกรีต)

   

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : 02 559 2318-21, 086 320 2414
Fax. : 02 559 2322
E-mail : sales@kblocktechnology.com
สนใจโทร
02 559 2318