เครื่องผลิตคอนกรีตมวลเบาที่หน่วยงาน

14 ก.พ. 63

                

  เค บล็อค ยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา "อุปกรณ์การผลิตคอนกรีตมวลเบามวลเบาที่หน่วยงาน" ด้วยการใช้งาน

 คอนกรีตมวลเบา และความต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานมีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในปี 2020 เ บล็อก จึงโฟกัส

 ไปที่การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่หน่วยงานเป็นสำคัญ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของอุปกรณ์ดังกล่าว คือ

 ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ระบบการใช้งานที่ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตอบสนองต่อความต้องการ

 ที่หลากหลายของหน่วยงานได้ เช่น ขนาด กำลังไฟฟ้า ปริมาณการผลิต (2 ถึง 1,000 ลบม. / วัน) ปริมาณการผลิตต่อชั่วโมง

 ความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา ความสามารถในการไหลไปยังจุดต่างๆและอื่นๆ 

 และอีกเช่นกัน ในปี 2020 นับเป็นการขยายาตัวของ เค บล็อค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสารเติมแต่งสำหรับคอนกรีตมวลเบา

 ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีประสิทธิภาพมากขั้น หลากหลายมากขึ้น ซึ่งรวมถึง ความหนาแน่นคงที่

 ค่ากำลังอัดสูงขึ้น (คอนกรีตมวลเบาที่หนาแน่น 1,800 กก./ลบม สามารถรับกำลังอัดได้ 40 MPa) น้ำยาโฟมผสมคอนกรีต

 มวลเบาตัวใหม่จะทำให้คอนกรีตมวลเบามีน้ำหนักเบามากขึ้นด้วย

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : 02 559 2318-21, 086 320 2414
Fax. : 02 559 2322
E-mail : sales@kblocktechnology.com
สนใจโทร
02 559 2318